Budowa farmy fotowoltanicznej

Pomierzyn

 

Celem projektu jest wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 0,986 MW w miejscowości Pomierzyn. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących efektów: zwiększenie mocy energii pochodzącej z  OZE w ogólnym bilansie energetycznym, rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej ze słońca, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu i kraju.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 5 289 000,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich to 2 651 853,16 zł.

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 31.12.2018